SOUHRN QUESTŮ

Sebepoznání

1

Náš tým

Každý tým má svůj příběh. Někdo váš tým založil a „vyslal“ jej plnit určitý účel – poslání. Na této cestě se v životě týmu odehrály klíčové momenty a tým samozřejmě směřuje dál – za svou vizí. Proto si v tomto prvním Questu něco z příběhu vašeho týmu připomenete a zachytíte svou identitu. Tím vytvoříte základ TÝMOVÉHO TABLA , které si umístíte někde v prostoru vašeho týmu.

Co cvičení přinese?

 • Budete sdílet konkrétní příběhy ze života týmu a připomenete si tím, co jste při nich společně zažili.

 • Vytvoříte základ TÝMOVÉHO TABLA, viditelné identity vašeho týmu.


2

Kdo je kdo

Každý chceme být součástí nějaké party, nějakého týmu a chceme vidět a cítit, že do týmu patříme, a že nás ostatní znají.
Proto v tomto Questu každý člen týmu vytvoří svůj OSOBNÍ PROFIL, který přidá do TÝMOVÉHO TABLA. Sdílet budete informace o tom, jak dlouho kdo v týmu je, jak vnímá svoji roli, ale i jaké koníčky má mimo práci. Aby toho nebylo, součástí tohoto questu jsou také připravené POZNÁVACÍ OTÁZKY, díky kterým narazíte na zajímavosti, které jste o ostatních nevěděli.

Co cvičení přinese?

 • Tým lépe poznává jednotlivé členy týmu. 
 • Každý člen týmu má na TÝMOVÉM TABLU svůj OSOBNÍ PROFIL a na první pohled vidí, že je součástí týmu.

3

Co nás baví

Činnosti, které nás baví, vykonáváme rádi, bez velké námahy a s lepšími výsledky. Když víme, které to jsou, můžeme si
mnohem lépe rozdělit práci v týmu a s menším úsilím společně dosáhnout lepších výsledků. Proto budete vzájemně sdílet koho jaké pracovní aktivity naplňují a kdo by jakých aktivit raději dělal méně. 

Co cvičení přinese?

 • Otevřené sdílení a diskuze nad rozložením pracovních aktivit.
 • Poznání koho jaká činnost baví více či méně.

4

My ve zvířecí říši

V tomto Questu využijete netradiční metafory ze zvířecí říše. Ta pomůže zprostředkovat poznání vlastností pro jednotlivé členy týmu osobně i navzájem. V praxi to bude vypadat tak, že si každý najde zvíře, jehož vlastnosti a chování ho/ji nejvíce připomínají. Sdílet budete to, jak vidíte sami sebe i to, jak vás vidí ostatní. Součástí setkání je zahřívací kreativní cvičení, řízená vizualizace, práce ve skupinkách a hned několik sdílecích koleček. 

Co cvičení přinese?

 • Využití zvířecí metafory pro vlastní hlubší sebepoznání. 
 • Zpětnou vazbu od ostatních a bude mít možnost porovnat to, jak vnímá sám sebe versus to, jak ho vnímají ostatní. 

5

Jací jsme

Poznání a využívání silných stránek vlastního charakteru má přímý vliv na to, jak jste produktivní, jak rychle se dostanete do flow i na to, jak se celkově cítíte šťastní. A to nejen v práci. Díku tomuto Questu budete mít možnost zamyslet se nad vlastními silnými stránkami charakteru a díky týmovému sdílení poznat lépe i to, jak jsou na tom ostatní.

Co cvičení přinese?

 • Identifikování silných stránek charakteru každého člena týmu. 
 • Sdílení příběhů o tom, jak silné stránky charakteru demonstrujete.
 • Vzájemnou zpětnou vazbu.

6

Čeho si ceníme

Když porozumíte tomu, co je pro vás i pro ostatní důležité, můžete brát vzájemně větší ohledy na vaše potřeby a tím lépe spolupracovat na společném cíli. Proto se tento Quest zaměřuje na hledání a sdílení hodnot jednotlivých členů týmu. 

Co cvičení přinese?

 • Pojmenujete své hodnoty a představíte je ostatním.
 • Prodiskutujete, jaký vliv mohou mít hodnoty členů týmu na jeho poslání.

7

V čem chceme růst

Růst je přirozenou součástí našeho života a tedy i práce. Když si uvědomíme, v jakých oblastech se chceme rozvíjet, mohou nám ostatní vytvořit potřebné příležitosti a poskytnout podporu. Rosteme pak společně rychleji i jako tým. Proto se právě nad tímto každý zamyslíte a výstupy vzájemně nasdílíte.

Co cvičení přinese?

 • Zamyšlení nad tím, co by se kdo chtěl naučit nového a v čem by se chtěl zlepšovat.
 • Společnou diskuzi nad tím, v čem kdo uvítá pomocnou ruku a kdo ji komu nabízí.

8

Závěr

V tento moment budete mít za sebou všechny Questy Workshop Boxu. Na konci každé cesty je dobré ohlédnout se, jednotlivé věci připomenout a pojmenovat ponaučení. Pomůže vám to si uvědomit co všechno jste se dozvěděli, co jste se naučili a co ve svých přístupech změnili. Zamyslíte se nad širšími souvislosti a významy, které nemusely být při plnění jednotlivých Questů viditelné.

Co cvičení přinese?

 • Připomenutí všech Questů a toho, co jste s krabicí jako tým zažili.
 • Zhodnocení přínosů krabice pro váš tým.
 • ZÁVĚREČNÝ DOPIS od autorů krabice. :)