SOUHRN WORKSHOPŮ

Workshop Box - Starter Pack

1. Náš tým

Příběh a vize týmu, společné tablo.

Každý tým má svůj příběh. Někdo váš tým založil a „vyslal“ jej plnit určitý účel – poslání. Na této cestě se v životě týmu odehrály klíčové momenty a tým samozřejmě směřuje dál – za svou vizí. Proto si v tomto prvním workshopu něco z příběhu vašeho týmu připomenete a zachytíte svou identitu. Tím vytvoříte základ TÝMOVÉHO TABLA , které si umístíte ve společném prostoru vašeho týmu.

Co workshop přinese?

  • Budete sdílet konkrétní příběhy ze života týmu a připomenete si tím, co jste při nich společně zažili.

  • Vytvoříte základ TÝMOVÉHO TABLA, viditelné identity vašeho týmu.


2. Kdo je kdo

Členové týmu, jejich role i koníčky.

Každý chceme být součástí nějaké party, nějakého týmu a chceme vidět a cítit, že do týmu patříme, a že nás ostatní znají. Proto v tomto workshopu každý člen týmu vytvoří svůj OSOBNÍ PROFIL, a přidá jej do TÝMOVÉHO TABLA. Sdílet budete informace o tom, jak dlouho kdo v týmu je, jak vnímá svoji roli, ale i jaké koníčky má mimo práci. Aby toho nebylo málo, součástí tohoto workshopu jsou také POZNÁVACÍ OTÁZKY, díky kterým narazíte na zajímavosti, jež jste o ostatních ani nevěděli.

Co workshop přinese?

  • Tým lépe poznává jednotlivé členy týmu. 
  • Každý člen týmu má na TÝMOVÉM TABLU svůj OSOBNÍ PROFIL a na první pohled vidí, že je součástí týmu.

3. Čeho si ceníme

Hodnoty jednotlivých členů týmů i ty společné.

Když porozumíte tomu, co je pro vás i pro ostatní důležité, můžete brát vzájemně větší ohledy na vaše potřeby a tím lépe spolupracovat na společném cíli. Proto se tento workshop zaměřuje na hledání a sdílení hodnot jednotlivých členů týmu. 

Co workshop přinese?

  • Pojmenujete své hodnoty a představíte je ostatním.
  • Prodiskutujete, jaký vliv mohou mít hodnoty členů týmu na jeho poslání.